Home

Digitalisera och bevara ljud och rörlig bild för framtiden (audio-, film- och video-inspelningar)

 

Hej, jag heter Stig L

Jag har arbetat inom mediaområdet sedan tidigt 70-tal. Började arbeta med film och filmskanning på SVT fram till 1979. Därefter har jag arbetat på ALB/SLBA som teknisk chef med bevarande- och beständighets-frågor inom AV-området. Kungl. biblioteket blev 2009 huvudman för verksamheten och jag arbetade där som Teknisk expert AV och har bla. drivit ett utvecklings- och innovations-projekt med anslag från VINNOVA.

Är medlem i IASA-TC, tekniska kommitte sedan 1989. (IASA är en internationell organisation för AV-arkiv)

Jag har ett stort intresse i teknisk utveckling inom alla former av inspelningsbara medier och har lång erfarenhet av alla typer av bärare och format som förekommit.

Stig L Molneryd

Teknisk expert AV

Erbjuder mina tjänster inom följande områden

Inventerar AV-arkiv/-samlingar

Utbildningar - Kurser - Workshops

Utredningar - Planering

Rekommendationer inför digitalisering

Projekteringar - Investeringar

Kostnadskalkyler - Resursberäkningar

Inventering - Utbildning - Rekommendationer inför digitalisering

Kontakta mig via E-mail eller telefon

-ger förslag på planering och praktiska tillämpningar

Olika typer av bärare:

  • Film
  • Mekaniska (skivor, fonografcylindrar)
  • Magnetiska (magnetband, ljudtråd, HDD mfl.)
  • Optiska (CD, DVD, BD, MD)
  • Elektroniska (SSD, SD mfl.)

 

Alla dessa olika typer av bärare och format fordrar sin speciella avspelningsutrustning. Dessa apparater för avspelning måste finnas kvar för att kunna överföra inspelningarna till digitala filer inför ett framtida bevarande.

 

Film
Mekanisk
Magnetisk
Optiska
Elektroniska

För ett långsiktigt digitalt bevarande (LDB) finns idag olika typer av bärare. Dessa fordrar också en aktiv och medveten framtida planering

  • Backuptape (magnetband typ LTO mfl.)
  • Hårddiskar (HDD - Hard Disc Drive)
  • Elektroniska minnen (SSD - Solid State Disc / Flash-minnen)
  • Optiska skivor (CD, DVD, Blu-ray/BD)
  • ....."molnet" ......?

 

AV digitalt bevarande

AV digitalt bevarande Copyright @ All Rights Reserved